مطالب تئوری

هلیکوباکتر پیلوری

هلیکوباکتر پیلوری که قبلا با نام کمپیلوباکتر پیلوری شناخته می­شد، یک باکتری گرم منفی، میکروآئروفیل و مارپیچی است که معمولاً در معده یافت می شود. تصور می‌شود که شکل مارپیچ...

تومور مارکرها

 مواد بیوشیمیایی که با بدخیمی تومور در ارتباط هستند و قابل اندازه‌گیری می باشند.  تومور مارکرها(نشانگر تومور) معمولا توسط سلول های سرطانی یا دیگر سلول های بدن در واکنش به...